Możliwość sądowej zmiany umowy kredytu bankowego we frankach szwajcarskich

Chciałbym na łamach niniejszego wpisu zastanowić się nad bardzo popularną ostatnio, zwłaszcza w środkach masowego przekazu, kwestią umów kredytowych zawartych przez konsumentów z bankami, w których wysokość zobowiązania ma być waloryzowana w oparciu o kurs franka szwajcarskiego. Przypomnijmy, że dnia 15 stycznia 2015r., Bank centralny Szwajcarii (SNB) poinformował że odstępuje od polityki, która ustanawiała limit … Czytaj dalej Możliwość sądowej zmiany umowy kredytu bankowego we frankach szwajcarskich