Archiwum dnia: 10 grudnia, 2013


Prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego

Na łamach niniejszego wpisu chciałbym krótko odnieść się do kwestii dopuszczalności prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego. Co do zasady zasiłek macierzyński jako świadczenie z ubezpieczenia społecznego przysługuje m.in. w przypadku urodzenia się dziecka w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego (tj. zgodnie z art. 180. § 1 Kodeksu […]