Archiwum roku: R


Prawa konsumenta – ważne zmiany

W niniejszym wpisie świąteczne wieści dla konsumentów, czyli słów kilka o zmianie przepisów konsumenckich. W dniu 24 czerwca 2014 r. opublikowana została ustawa o prawach konsumenta ( Dz. U. poz. 827),  zwana dalej UPK zastępująca obecnie obowiązujące przepisy, czyli : ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za […]


Stanowisko Sądu Najwyższego odnośnie wniosku Rzecznika Ubezpieczonych co do roszczeń zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej dochodzonych na podstawie art. 448 Kodeksu Cywilnego.

Ponieważ od jakiegoś czasu zapoznać można się z uzasadnieniem postanowienia III CZP 2/2014, w którym Skład 7 Sędziów Sądu Najwyższego odmówił podjęcia uchwały co do wniosku Rzecznika Ubezpieczonych, chciałbym króciutko przeanalizować ww. uzasadnienie. Ale po kolei…


Koniec „biznesmatek”, czyli zmiany w zasiłku macierzyńskim od 2015 r.

Powszechnie praktykowaną formą uzyskania wysokiego zasiłku macierzyńskiego przy,  nazwijmy to małym wkładzie własnym, jest i było wykorzystywanie przez przyszłe matki luki prawnej w systemie ubezpieczeń społecznych, którą nieopacznie sprezentował ustawodawca. Tym sposobem narodziła się nowa grupa społeczna tzw. „biznesmatek”, z jednej strony krytykowanych, gdyż płacą za to obywatele, z drugiej […]


Uprawnienie do żądania ryczałtu za brak zapewnienia bezpłatnego noclegu dla kierowcy w świetle Uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 r. (II PZP 1/2014).

Korzystając z okazji, iż od pewnego czasu dostępne jest już uzasadnienie uchwały II PZP 1/2014, chciałbym przedstawić krótką analizę kwestii obowiązku zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu pracownikowi (kierowcy międzynarodowemu) a w przypadku braku realizacji takiego obowiązku – uprawnieniu pracownika do żądania stosownego ryczałtu w sytuacji gdy kierowca korzysta z noclegu […]


Koszty zastępstwa procesowego wywołane zawezwaniem do próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej uregulowane w art. 184 Kodeksu Postępowania Cywilnego stanowi bardzo popularną instytucję prawa cywilnego, głównie ze względu na skutek o charakterze materialnoprawnym w postaci przerwania biegu przedawnienia. Korzystanie z powołanej instytucji procesowej ułatwia również relatywnie niska opłata w wysokości 40zł (art. 23 pkt 3 u.k.s.c.). Na łamach […]


VAT – ważne zmiany od 1 stycznia 2014r.

Od 1 stycznia 2014r. weszła w życie ważna nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054). Zmian jest sporo, dotyczą między innymi momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy, terminu wystawienia faktury VAT a także elementów, […]


Poszkodowani w związku z jednym wypadkiem komunikacyjnym – współuczestnictwo materialne czy formalne?

W niniejszym wpisie pragnę zastanowić się nad niejednoznaczną kwestią związaną z określaniem osób uprawnionych w związku z jednym wypadkiem komunikacyjnym jako współuczestników materialnych bądź współuczestników formalnych. Podkreślić należy, iż nie chciałbym tutaj rozdzielać zagadnienia na sprawy osób uprawnionych do roszczenia w związku z doznanym obrażeniami (tj. uprawnionych do roszczenia z […]