Archiwum dnia: 13 lipca, 2014


Koszty zastępstwa procesowego wywołane zawezwaniem do próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej uregulowane w art. 184 Kodeksu Postępowania Cywilnego stanowi bardzo popularną instytucję prawa cywilnego, głównie ze względu na skutek o charakterze materialnoprawnym w postaci przerwania biegu przedawnienia. Korzystanie z powołanej instytucji procesowej ułatwia również relatywnie niska opłata w wysokości 40zł (art. 23 pkt 3 u.k.s.c.). Na łamach […]