Archiwum dnia: 5 listopada, 2014


Stanowisko Sądu Najwyższego odnośnie wniosku Rzecznika Ubezpieczonych co do roszczeń zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej dochodzonych na podstawie art. 448 Kodeksu Cywilnego.

Ponieważ od jakiegoś czasu zapoznać można się z uzasadnieniem postanowienia III CZP 2/2014, w którym Skład 7 Sędziów Sądu Najwyższego odmówił podjęcia uchwały co do wniosku Rzecznika Ubezpieczonych, chciałbym króciutko przeanalizować ww. uzasadnienie. Ale po kolei…