Archiwum dnia: 28 stycznia, 2016


Przerwanie biegu przedawnienia kolejnym odwołaniem od decyzji ubezpieczyciela na podstawie art. 819 § 4 KC

Na łamach niniejszego wpisu chciałbym zastanowić się nad możliwością przerwania biegu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych (a mówiąc ściślej- roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia) kolejnym odwołaniem od pierwotnej decyzji (pisma) ubezpieczyciela w przedmiocie przyznania roszczeń bądź odmowy wypłaty odszkodowania.