O blogu


Fotolia_34714991_XS

Ratio est anima legis. – sens ustawy jest jej duszą
W sieci istnieje obecnie bardzo wiele blogów prawniczych. Duża część z nich (również ten), jest prowadzona  na stronach kancelarii prawnych, część ma postać samodzielnego bloga. Niestety lwia część blogów istnieje w zasadzie w jednym celu- pozyskaniu klientów. Wpisy mają najczęściej postać lakonicznej informacji odnośnie danej dziedziny prawa, następnie odsyłają do usług danej kancelarii. Podobnie w artykule „Blog prawniczy w kancelarii prawnej” w miesięczniku „Radca Prawny” nr 115/116 lipiec sierpień 2011 przydatność bloga analizowana jest w zasadzie tylko pod tym kątem. Idea niniejszego bloga jest nieco inna- mówiąc kolokwialnie będzie on redagowany przez prawników dla prawników. Celem niniejszego bloga jest poszerzenie wiedzy  z zakresu szeroko rozumianego prawa oraz wymiana doświadczeń związanych z prowadzeniem ciekawszych spraw. Blog ten kierowany jest w zasadzie do praktyków prawa, którzy chcieliby podzielić się swoimi uwagami odnośnie danej regulacji prawnej. Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy, serdecznie zapraszam do korzystania z niniejszego bloga i mam nadzieje, że na jego łamach wspólnie uda się odnaleźć właściwą „duszę ustawy”.

Autorzy bloga:

IMG_6631

Radca Prawny Katarzyna Pitera – jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła aplikację radcowską i jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Od wielu lat zajmuje się obsługą prawną spółek osobowych i kapitałowych, w tym spółek świadczących usługi wynajmu ciągników siodłowych i naczep oraz usługi finansowe i budowlane. Szczególne zainteresowanie poświęca tematyce prawa transportowego, zwłaszcza szkodom powstałym przy przewozie drogowym przesyłek towarowych.

W czasie wolnym eksperymentuje w kuchni i oddaje się lekturze biografii znanych osób.

Wpisy autorki


IMG_6636

Radca Prawny Jakub Pitera – jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył aplikację radcowską i jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Interesuje się tematyką prawa odszkodowawczego sensu largo, w tym odszkodowaniami za błędy medyczne, odszkodowaniami za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta oraz wynagrodzeniem za służebność przesyłu.

Interesuje się również regulacją z zakresu prawa handlowego, w tym tematyką obrotu majątkowego spółek oraz odpowiedzialnością materialna członków zarządu spółek kapitałowych.

Prywatnie miłośnik wędrówek górskich

Wpisy autora


Marcin Tyszkowski – młody i ambitny, początkujący prawnik kształcący się na Uniwersytecie Wrocławskim.

Lubi teoretyczną wiedzę zdobytą na uczelni przekuwać na praktykę podczas pracy w kancelarii. Liczne zainteresowania sprawiają że sprawnie porusza się po wielu zagadnieniach z różnych gałęzi prawa, szczególnie zainteresowany problematyką umów kredytowych w walutach obcych.

W wolnych chwilach kibic piłki nożnej i wielbiciel wszelkiego rodzaju sztuki filmowej.


Kategorie