Prawo cywilne


Stanowisko Sądu Najwyższego odnośnie wniosku Rzecznika Ubezpieczonych co do roszczeń zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej dochodzonych na podstawie art. 448 Kodeksu Cywilnego.

Ponieważ od jakiegoś czasu zapoznać można się z uzasadnieniem postanowienia III CZP 2/2014, w którym Skład 7 Sędziów Sądu Najwyższego odmówił podjęcia uchwały co do wniosku Rzecznika Ubezpieczonych, chciałbym króciutko przeanalizować ww. uzasadnienie. Ale po kolei…