Odszkodowania


Fotolia_37654474_XS

Ważną specjalizacją Kancelarii jest pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Pitera świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa odszkodowawczego. Dochodzenie roszczeń obejmuje większość szkód zarówno osobowych jak i rzeczowych. Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię dotyczy każdego etapu postępowania – zarówno etapu przedsądowego jak i reprezentację klienta przed właściwym Organem/Urzędem/Sądem. Poniżej prezentujemy ofertę Kancelarii:

Wypadki komunikacyjne

 • pełna reprezentacja strony w postępowaniu likwidacyjnym
 • sądowe dochodzenie zadośćuczynienia z tytułu szkody osobowej
 • sądowe dochodzenie odszkodowania z tytułu szkody na mieniu
 • reprezentowanie poszkodowanych w postępowaniu karnym w roli oskarżyciela posiłkowego
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, obejmujące również roszczenia o zadośćuczynienie powstałe przed dniem 3 sierpnia 2008 roku

Wypadki w pracy

 • reprezentowanie strony w postępowaniu bezpośrednio po wypadku (sporządzenie protokołu wypadkowego, postępowanie przed Państwową Inspekcją Pracy)
 • dochodzenie roszczeń wypadkowych w postępowaniu przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • wniesienie odwołania i reprezentowanie strony w postępowaniu sądowym przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych
 • dochodzenie roszczeń bezpośrednio od pracodawcy

Odszkodowania za służebność przesyłu

 • reprezentacja strony na etapie negocjacji z przedsiębiorstwem przesyłowym
 • sądowe dochodzenie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu
 • reprezentacja strony w postępowaniu administracyjnym
 • sądowe dochodzenie roszczeń o usunięcie infrastruktury przesyłowej
 • sądowe dochodzenie roszczeń o bezumowne korzystanie z gruntu

Inne rodzaje szkód

 • odszkodowanie za pogryzienie przez psa bądź inny uraz wyrządzony przez zwierzę domowe bądź hodowlane
 • odszkodowanie za błędy medyczne
 • odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu powstałe w wyniku złej nawierzchni
 • waloryzacja polisy posagowej