Nota prawna


Treść strony chroniona jest regulacją ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszelkie kopiowanie i używanie treści niniejszej strony może stanowić naruszenie przepisów powołanej ustawy i prowadzić do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Właściciel serwisu posiada wszelkie prawa autorskie do zawartych w serwisie treści.

Wszelkie zamieszczone w serwisie informacje nie mają charakteru porad prawnych a autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za interpretację i użycie ww. informacji.

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy prowadzonej przez Radcę Prawnego działalności gospodarczej.