Rozwód nie musi być drogi


Fotolia_53333950_XS

W praktyce działalności jako aplikanta radcowskiego, a następnie radcy prawnego, niejednokrotnie od swoich Klientów słyszałam opinie, że gdyby wiedzieli, że rozwód jest taki drogi, to nie zawarli by związku małżeńskiego.

Zdaję sobie sprawę, że za każdym rozwodem stoi historia dwojga ludzi, których celem było stworzenie kochającej rodziny, a którym te plany zostały pokrzyżowane i jedno z nich, bądź dwoje decydują się na rozwód.

Proces rozwodowy może być dla małżonków procesem długotrwałym  i ciężkim, zarówno  pod  względem psychicznym jak i finansowym.

Koszty wyjściowe to m. in.  opłata za wniesienie pozwu w kwocie  600 zł.

W trakcie procesu Sąd może również zobowiązać rozwodzących się małżonków do uiszczania zaliczek np. na wywiad kuratora,  koszty mediacji, koszty przejazdu świadków.

W przypadku powierzenia sprawy radcy prawnemu czy też adwokatowi dochodzi kwestia wynagrodzenia pełnomocnika procesowego, które ustalane jest indywidualnie uwzględniając okoliczności danej sprawy.

Będąc szczerą, z doświadczenia wiem, że właśnie na etapie ustalania stawki zastępstwa procesowego pojawia się najwięcej rozdźwięków między kwotą, którą w stanie zapłacić jest Klient, a kwotą proponowaną przez prawnika.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom oraz możliwościom finansowym, Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Pitera oferuje Państwu możliwość negocjacji zarówno kwoty wynagrodzenia, jak i terminu oraz harmonogramu płatności.

Kancelaria proponuje Państwu dwa modele ustalania wynagradzania za prowadzenie sprawy rozwodowej:

  1. model zadaniowy– Kancelaria ustala z Państwem kwoty wynagrodzenia za poszczególne czynności procesowe, przykładowo za sporządzenie pozwu, udział w rozprawie, pomoc w postępowaniu mediacyjnym.  Kwoty ustalane są na początku współpracy i to od Państwa decyzji zależy, czy poszczególnym czynnościom podołają Państwo sami czy potrzebna będzie pomoc radcy prawnego.
  2. model całościowy- polega na wynegocjowaniu globalnej stawki zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, w którą wliczone są wszelkie czynności podejmowane przez radcę prawnego w toku postępowania.  Kwota powyższa zależy od stopnia skomplikowania sprawy, przewidywanej ilości posiedzeń sądowych, kosztów dojazdu do siedziby sądu.

Jednocześnie Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Pitera, zapewni Państwu kompleksowe doradztwo we wszystkich kwestiach związanych z postępowaniem rozwodowym takich jak:

  • alimenty
  • podział majątku wspólnego
  • ustalenie kontaktów z dziećmi
  • władza rodzicielska
  • postępowanie mediacyjne

Misją Kancelarii Radcy Prawnego Jakub Pitera jest prowadzenie Państwa sprawy rozwodowej z pełnym zaangażowaniem i wsparciem w tym trudnym momencie życia.