Windykacja należności


.

Kancelaria Rady Prawnego Jakub Pitera zapewni Państwu kompleksową obsługę w zakresie dochodzenia roszczeń finansowych, zarówno na etapie przedsądowym, jak i w postępowaniu przed sądami i organami egzekucyjnymi.

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Pitera działa w oparciu o sprawdzone schematy windykacji należności, zapewniając jednocześnie indywidualne podejście do każdego Klienta.

W ramach obsługi windykacji należności oferujemy Państwu:

 • reprezentację przed dłużnikiem/wierzycielem na każdym etapie windykacji,
 • systematyczny kontakt z dłużnikiem/wierzycielem obejmujący również prowadzenie negocjacji w Państwa imieniu,
 • przygotowanie wezwań do zapłaty oraz wszelkich pism związanych z dochodzeniem należności,
 • reprezentację w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym zgodnie z modelem aktywnego udziału wierzyciela w postępowaniu przed komornikiem sądowym,
 • sporządzanie raportów dotyczących Państwa spraw z z uwzględnieniem podjętych działań oraz prognozy na przyszłość.

Model aktywnego udziału wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym– jest to schemat działania wypracowywany przez Kancelarię  na etapie postępowania egzekucyjnego przed komornikiem sądowym, wykorzystujący wszelkie przewidziane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego możliwości udziału wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

Na reprezentację Państwa przez Kancelarię Radcy Prawnego Jakub Pitera w postępowaniu egzekucyjnym składa się m. in. :

 1. częsty kontakt z komornikiem sądowym,
 2. udział w czynnościach egzekucyjnych prowadzonych przez komornika sądowego,
 3. monitoring wpłat dokonywanych przez dłużnika oraz pomoc w  ich rozliczaniu,
 4. ocena, na podstawie prowadzonej egzekucji szans spłaty wierzytelności,
 5. wnoszenie powództw przeciwegzekucyjnych  oraz skarg na czynności  komornika sądowego,
 6. sporządzenie projektu działań po zakończeniu egzekucji.

Wstępna  wycena sprawy możliwa jest na podstawie kilku informacji podanych przez Państwa drogą e- mail:

– kwoty należności bez odsetek ustawowych

-rodzaju umowy z której wynika należność

– daty wymagalności należności ( data płatności faktury VAT, noty obciążeniowej, data oznaczona w umowie)

– krótki opis stanu sprawy – etap dochodzenia należności,;czy dłużnik jest osobą fizyczną, spółką osobową, spółka kapitałową