Frankowicze


Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Pitera z powodzeniem prowadzi sprawy tzw. „Frankowiczów”, tj. sprawy umów kredytu bankowego skonstruowanych na mechanizmie uzależnienia wysokości kredytu (zarówno wysokości raty jak i salda kapitału) od kursu franka szwajcarskiego. Często (choć nie zawsze) przybiera to formę indeksacji (denominacji) wysokości raty do kursu CHF według tabeli kursowej banku. Na możliwość sądowej waloryzacji ww. umów kredytowych zwracałem uwagę już w lutym 2015r:

Jak widać, koncepcja abuzywności klauzul indeksacyjnych stała się dominująca, i to ona stanowi podstawę wywodzenia roszczeń przeciwko bankom.

Kancelaria prowadzi wiele postępowań związanych z przedmiotowymi umowami. Od niedawna kredytobiorcy otrzymali dodatkowy argument w ww. sprawach. Dnia 3 października 2019 r. Trzecia Izba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydała orzeczenie w sprawie C 260/18 przeciwko Raiffeisen Bank.

Wyrok ten, powszechnie oceniony jako korzystny dla „Frankowiczów”, dodatkowo wzmocnił wywodzoną już argumentację podnoszoną przeciwko bankom. W zasadzie nikt nie ma już wątpliwości co do abuzywnego charakteru klauzul indeksacyjnych służących do obliczania wysokości raty jak i salda kapitału. Niemniej powołany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wytracił z rąk kolejne narzędzie stosowane przez banki – zakazał, w przypadku braku unieważnienia umowy, na zmianę stopy referencyjnej LIBOR na WIBOR bądź zmiany tabeli kursowych banku na tabele kursowe NBP.

Zainteresowanych powołaną tematyką odsyłamy do Naszego bloga, gdzie mogą zapoznać się w sposób bardziej szczegółowy z ww. zagadnieniem:

Oferujemy Państwu kompleksowe prowadzenie postępowania, obejmujące reprezentację na etapie przedsądowym (sporządzenie reklamacji do Banku, występowanie przed Rzecznikiem Finansowym) jak i prowadzenie postępowania sądowego. Oferujemy Państwu również elastyczny system wynagrodzenia Kancelarii, dostosowany do potrzeb i upodobań Klienta, zarówno w zakresie opłaty wstępnej, ustalania sukces fee jak i ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego za kompleksowe prowadzenie całego postępowania. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Nami – mamy nadzieję, że będziemy mogli pomóc Państwu w najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych sprawach umów kredytu bankowego.