Archiwum dnia: 29 stycznia, 2014


Poszkodowani w związku z jednym wypadkiem komunikacyjnym – współuczestnictwo materialne czy formalne?

W niniejszym wpisie pragnę zastanowić się nad niejednoznaczną kwestią związaną z określaniem osób uprawnionych w związku z jednym wypadkiem komunikacyjnym jako współuczestników materialnych bądź współuczestników formalnych. Podkreślić należy, iż nie chciałbym tutaj rozdzielać zagadnienia na sprawy osób uprawnionych do roszczenia w związku z doznanym obrażeniami (tj. uprawnionych do roszczenia z […]