Archiwum dnia: 22 września, 2014


Uprawnienie do żądania ryczałtu za brak zapewnienia bezpłatnego noclegu dla kierowcy w świetle Uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 r. (II PZP 1/2014).

Korzystając z okazji, iż od pewnego czasu dostępne jest już uzasadnienie uchwały II PZP 1/2014, chciałbym przedstawić krótką analizę kwestii obowiązku zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu pracownikowi (kierowcy międzynarodowemu) a w przypadku braku realizacji takiego obowiązku – uprawnieniu pracownika do żądania stosownego ryczałtu w sytuacji gdy kierowca korzysta z noclegu […]