Prawo gospodarcze


Omówienie wyroku TSUE z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie C-19/20 Bank BPH

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej już wielokrotnie wypowiadał się w sprawach kredytów walutowych, dotykając przy tym miriady wątków i aspektów tego, zdawać by się mogło, niekończącego się tematu. Trybunał pełni tu niezwykle ważną rolę, ze względu na możliwość wiążącego interpretowania i wykładni przepisów prawa unijnego, które stanowią podstawę ochrony konsumenta (a […]


Koronawirus (COVID-19) jako siła wyższa (vis maior) a odpowiedzialność kontraktowa

W niniejszym wpisie chciałbym przedstawić kwestię związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19) jako okoliczności mogącej stanowić siłę wyższa (vis maior) i jej wpływu na istnienie i wykonanie zobowiązań umownych. W niniejszym wpisie nie będziemy szczegółowo analizować kwestii proceduralnych a skupimy się na gruncie materialno-prawnymZgodnie ze starą, rzymską zasadą stojącą u podstawa […]


Przedawnienie należności podatkowej a koszty egzekucji

W niniejszym wpisie chciałbym omówić kwestię czy przedawnienie należności podatkowej powoduje niejako automatycznie przedawnienie również kosztów egzekucji ww. należności. Chodzi więc o odpowiedź na pytanie, czy koszty postępowania egzekucyjnego powstałe w trakcie ww. postępowania dzielą los należności głównej, czy też wykazują pewną odrębność w tym zakresie?


Tajemnica przedsiębiorstwa- kompendium wiedzy cz. 1

Czyny nieuczciwej konkurencji, w szczególności naruszania tajemnicy przedsiębiorstwa przez byłych pracowników, to ostatnio można by rzec  „topowe” zagadnienie powracające jak bumerang w działalności naszej Kancelarii.  Temat pojawiał się na tyle często, że wszyscy jak jeden mąż zaczęliśmy go zgłębiać na polu cywilnym, karnym, w teorii i praktyce orzeczniczej sądów.


Uprawnienie do żądania ryczałtu za brak zapewnienia bezpłatnego noclegu dla kierowcy w świetle Uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 r. (II PZP 1/2014).

Korzystając z okazji, iż od pewnego czasu dostępne jest już uzasadnienie uchwały II PZP 1/2014, chciałbym przedstawić krótką analizę kwestii obowiązku zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu pracownikowi (kierowcy międzynarodowemu) a w przypadku braku realizacji takiego obowiązku – uprawnieniu pracownika do żądania stosownego ryczałtu w sytuacji gdy kierowca korzysta z noclegu […]


VAT – ważne zmiany od 1 stycznia 2014r.

Od 1 stycznia 2014r. weszła w życie ważna nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054). Zmian jest sporo, dotyczą między innymi momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy, terminu wystawienia faktury VAT a także elementów, […]


Spółka z o.o. spółka komandytowa – zmiana komplementariusza który jest w upadłości

Spółka komandytowa, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. jest dość „popularną” formą prowadzenia działalności gospodarczej. Obok pewnych możliwości podatkowych, związanych z rozliczaniem podatku dochodowego, zapewnia ona niejako „kaskadową” ochronę głównej spółki osobowej. Może się jednak zdarzyć, iż w stosunku do spółki z o.o. ogłoszona zostanie upadłość likwidacyjna (np. aby […]