Archiwum dnia: 6 września, 2017


Brak podstaw do wydania Nakazu Zapłaty w Postępowaniu Nakazowym a brakująca opłata od pozwu.

W tym wpisie krótko przytoczona zostanie kwestia postępowania Sądu, w sprawie brakującej opłaty od pozwu, w przypadku braku stwierdzenia podstaw do wydania Nakazu Zapłaty w Postępowaniu Nakazowym. Oczywiście wpis ten opierać się będzie w dużej mierze na uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2016 r. Sygn. […]