Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


Jakie zmiany w zasiłkach i urlopach macierzyńskich przyniósł 2016 r.?

Rok 2016  niesie ze sobą istotne zmiany w wielu gałęziach prawa.  W związku z tym warto przyjrzeć się najbardziej doniosłym i najważniejszym zmianom. W związku z wieloma pytaniami kierowanymi do naszej Kancelarii, które dotyczą aktualnie obowiązujących regulacji zasiłków i urlopów macierzyńskich, na pierwszy ogień wytypowałam zmiany jakie wprowadzono Ustawą z […]


Możliwość potrącenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez pracownika- kierowcę zawodowego z przysługującej mu diety.

Na łamach niniejszego wpisu chciałbym zastanowić się na dopuszczalnością potrącenia z diet przysługujących pracownikowi, który jest zawodowym kierowcą odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez tego pracownika. Zdarza się bowiem, iż pracownik ze swojej winy uszkodzi bądź pojazd bądź ładunek który przewozi.


Koniec „biznesmatek”, czyli zmiany w zasiłku macierzyńskim od 2015 r.

Powszechnie praktykowaną formą uzyskania wysokiego zasiłku macierzyńskiego przy,  nazwijmy to małym wkładzie własnym, jest i było wykorzystywanie przez przyszłe matki luki prawnej w systemie ubezpieczeń społecznych, którą nieopacznie sprezentował ustawodawca. Tym sposobem narodziła się nowa grupa społeczna tzw. „biznesmatek”, z jednej strony krytykowanych, gdyż płacą za to obywatele, z drugiej […]


Prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego

Na łamach niniejszego wpisu chciałbym krótko odnieść się do kwestii dopuszczalności prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego. Co do zasady zasiłek macierzyński jako świadczenie z ubezpieczenia społecznego przysługuje m.in. w przypadku urodzenia się dziecka w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego (tj. zgodnie z art. 180. § 1 Kodeksu […]