Procedura karna


Poważne zmiany w prawie karnym od 1 lipca 2015r. – cz. 1 Rozszerzenie uprawnień Radcy Prawnego i kontradyktoryjność procesu.

Z dniem pierwszego 1 lipca 2015r. wejdą w życie bardzo poważne zmiany w zakresie prawa karnego – i to zarówno jeżeli chodzi o prawo materialne (m.in. zmiany w zakresie wymiaru kary, odejście od kar w zawieszeniu na rzecz np. kar grzywny, zmiany w zakresie środków zapobiegawczych i zabezpieczających) jak i […]