Archiwum dnia: 19 maja, 2021


Omówienie wyroku TSUE z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie C-19/20 Bank BPH

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej już wielokrotnie wypowiadał się w sprawach kredytów walutowych, dotykając przy tym miriady wątków i aspektów tego, zdawać by się mogło, niekończącego się tematu. Trybunał pełni tu niezwykle ważną rolę, ze względu na możliwość wiążącego interpretowania i wykładni przepisów prawa unijnego, które stanowią podstawę ochrony konsumenta (a […]