Prawo cywilne


Omówienie wyroku TSUE z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie C-19/20 Bank BPH

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej już wielokrotnie wypowiadał się w sprawach kredytów walutowych, dotykając przy tym miriady wątków i aspektów tego, zdawać by się mogło, niekończącego się tematu. Trybunał pełni tu niezwykle ważną rolę, ze względu na możliwość wiążącego interpretowania i wykładni przepisów prawa unijnego, które stanowią podstawę ochrony konsumenta (a […]


Koronawirus (COVID-19) jako siła wyższa (vis maior) a odpowiedzialność kontraktowa

W niniejszym wpisie chciałbym przedstawić kwestię związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19) jako okoliczności mogącej stanowić siłę wyższa (vis maior) i jej wpływu na istnienie i wykonanie zobowiązań umownych. W niniejszym wpisie nie będziemy szczegółowo analizować kwestii proceduralnych a skupimy się na gruncie materialno-prawnymZgodnie ze starą, rzymską zasadą stojącą u podstawa […]


Wyrok TSUE – co oznacza dla „Frankowiczów”?

W niniejszym wpisie chciałbym nawiązać do popularnego ostatnio, wydanego 3 października 2019 r. wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który odnosił się do spraw tzw. „Frankowiczów”, tj. spraw umów kredytu bankowego skonstruowanych na mechanizmie uzależnienia wysokości kredytu (zarówno wysokości raty jak i salda kapitału) od kursu franka szwajcarskiego. Często (choć nie […]


Od 9 lipca 2018r. duże zmiany w zakresie terminów przedawnienia roszczeń – skrócenie ogólnego terminu przedawnienia z 10 do 6 lat, zmiana sposobu obliczania terminów, zmiany w zakresie konsumentów.

W dniu 9 lipca 2018r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona fundamentalne zmiany w zakresie ogólnego terminu przedawnienia roszczeń pieniężnych.


Zwrot od ubezpieczyciela OC pojazdu, kosztów prywatnej opieki medycznej – stanowisko Sądu Najwyższego w odpowiedzi na wniosek Rzecznika Finansowego

Na łamach niniejszego wpisu chciałbym zwrócić uwagę na stanowisko Sądu Najwyższego w odpowiedzi na wniosek Rzecznika Finansowego, o podjęcie uchwały w sprawie dopuszczalności zwrotu kosztów leczenia poniesionych w prywatnej służbie zdrowia na podstawie art. 444 § 1 k.c.


Przerwanie biegu przedawnienia kolejnym odwołaniem od decyzji ubezpieczyciela na podstawie art. 819 § 4 KC

Na łamach niniejszego wpisu chciałbym zastanowić się nad możliwością przerwania biegu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych (a mówiąc ściślej- roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia) kolejnym odwołaniem od pierwotnej decyzji (pisma) ubezpieczyciela w przedmiocie przyznania roszczeń bądź odmowy wypłaty odszkodowania.


Ważne zmiany w prawie spadkowym

W niniejszym wpisie chciałbym pokrótce odnieść się do zmian w prawie spadkowym jakie weszły w życie w dniu 18 października 2015 r. Najbardziej doniosła z wprowadzonych zmian to wprowadzenie zasady dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza jako domyślnej formy dziedziczenia w przypadku braku złożenia oświadczenia w terminie 6 miesięcy od dnia w […]


Części oryginalne czy zamienniki – odszkodowanie z OC sprawcy w świetle stanowiska Sądu Najwyższego w odpowiedzi na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych.

Na łamach niniejszego wpisu chciałbym zastanowić się nad problematyką stosowania części oryginalnych do naprawy pojazdu, którego to naprawa ma być finansowana z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia komunikacyjnego. Czy poszkodowany zawsze może żądać naprawy przy użyciu części oryginalnych? Czy ubezpieczyciele mogą żądać ustalenia wysokości odszkodowania w oparciu o ceny zamienników? Powołana […]


Prawa konsumenta – ważne zmiany

W niniejszym wpisie świąteczne wieści dla konsumentów, czyli słów kilka o zmianie przepisów konsumenckich. W dniu 24 czerwca 2014 r. opublikowana została ustawa o prawach konsumenta ( Dz. U. poz. 827),  zwana dalej UPK zastępująca obecnie obowiązujące przepisy, czyli : ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za […]